Poistumisreitit (uloskäynnit) ja niille johtavat reitit on oltava riittävästi valaistuja ja merkittyjä.
Uloskäyntivalaistusta käytetään rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen. Poistumisreitti on reitti, joka johtaa rakennuksesta maahan tai muuhun turvalliseen paikkaan. Poistumiskyltti voi osoittaa poistumispaikan ja poistumisreitin.

Huolto

Huolto on suoritettava säännöllisesti, jotta valaistus ja poistumisreitit ovat hyvässä kunnossa. Rakennuksen omistaja ja haltija vastaavat koko rakennusta palvelevien vakiotilojen ja järjestelyjen ylläpidosta. Asunnon omistaja vastaa asuntojen kunnossapidosta.
Rakennuksen omistajan tulee laatia kunnossapitosuunnitelma. Siinä tulee selittää huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet tulee merkitä huoltosuunnitelmaan tai erilliseen päiväkirjaan. Asiakirja on pyydettäessä toimitettava alueen pelastusviranomaiselle.